Over deze site

Vorige artikel Volgende artikel

Deze site bevat is de Richtlijn Eetstoornissen met de volledige tekst van de   gedrukte versie van de Richtlijn zoals deze in 2006 is uitgegeven.

Destijds was er commentaar van de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) die wel was vertegenwoordigd in de werkgroep maar er geen instemming aan verleende. Zodra de muispointer een van de in de kantlijn getoonde vraagtekens bedekt wordt dit commentaar zichtbaar. Na aanklikken van het "lees verder" brilletje verschijnt een popup venster met extra commentaar waarin ook doorgeklikt kan worden naar andere informatie.


Inmiddels heeft de SABN haar activiteiten beëindigd en zet WEET, vereniging rond eetstoornissen zich in om een update die al veel eerder was voorzien te bevorderen.

 

Deze website zal in de komende tijd dan ook vooral dienen om tot wijzigingsvoorstellen te komen en deze ter discussie te stellen.

Zowel cliënten als professionals worden daarom uitgenodigd (per E-mail naar richtlijn@weet.info) voorstellen en reacties in te brengen.

 

Het wereldwijde handvest voor de erkenning en gerichte behandeling van eetstoornissen.

In de loop van 2006 (dus na publicatie van de Richtlijn) kwam het wereldwijde charter ter beschikking waaraan 1730 mensen uit 46 landen hebben bijgedragen. Hierin worden in enkele pagina`s de rechten die mensen met een eetstoornis naar de mening van betrokkenen en behandelaars behoren te krijgen duidelijk verwoord. Deze dienen toepassing te vinden bij alle behandelingen.


Dit charter behoort doorslaggevend te zijn. Het zal als deze site verder is opgezet te vinden zijn op de site van de WEET (www.weet.info).

Bij verschillen tussen deze richtlijn en het handvest zou naar onze mening dit handvest moeten prevaleren.